Opunoke

Year 1-6Waiinanga Te Hau - Bilingual - Year 5-6

Team Leader

He ngākau nui ki te whai i te raumānukatanga o tōku Ao Māori, kōia hei takahanga mōku pō te ao, ao te pō.

He maringa nui nōku ki tēnei ūmanga, te whakaako tamariki. He wāriu nui tō te kura ki roto i te Ao o te tamaiti, ā, nōku, nō ngā kaiako te wā ki te āta poipoi, ki te āta penapena i te mana āhua ake ō ā tātou ākonga, me he kahukura te manu ka rere.

Jordan Whakaruru - Rumaki - Year 1-2

As a teacher, I aspire to provide our tamariki with a safe learning environment so that they feel confident to learn and speak their reo. To discover their potential and to grow, act and be who they are. 

In my classroom, you can expect to hear and see lots of waiata, kanikani, toi ataata, takaro and toi whakaari because they are my favourite ways to teach!

“Whakamanahia te tamaiti, kia tauaki ai te tū.” Empower the child so they may stand like Pūtauaki.


Wikitoria Te Pou - Rumaki - Year 3-5Tu Nikora - Bilingual - Year 4-5

Good relationships is the key to achieving successful teaching and learning. I am glad to be back where I want to be...in the classroom.


"Mō te āpōpō te take"  

Raising tomorrow's leaders Opunoke Kaiāwhia - Teacher Aides

Whāea Ngātiira

Whāea Maumahara

Matua Hohepa